Arbeidsongeval niet melden kost veel geld

2013-07-03 / Nieuws

Een ernstig arbeidsongeval moet u direct melden bij de Inspectie SZW. Als u dit nalaat heeft dit een boete tot gevolg die kan oplopen tot € 50.000,-. Dat staat in een vernieuwde folder van de inspectiedienst over de meldingsplicht voor werkgevers bij arbeidsongevallen. De boete is sinds 1 januari 2013 fors verhoogd.

Volgend de Arbowet moet uw onderneming ernstige arbeidsongevallen direct melden aan de Inspectie SZW. Het gaat om gevallen die hebben geleid tot de door, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Ook als zich een ongeval voordoet dat in eerste instantie niet ernstig lijkt, maar uiteindelijk toch leidt tot een blijvend letsel of een ziekenhuisopname geldt de meldingsplicht.

Naast een eventuele boete van de inspectiedienst kan het slachtoffer ook nog civiele rechtszaak starten om een schadevergoeding te eisen. Het is dus erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de veiligheid binnen uw onderneming zo optimaal mogelijk geregeld is.

Laatste Nieuws