Blokkeringsregeling fiscale nummer voor uitstelverzoeken

2013-01-01 / Fiscaal

Zijn er in die periode minstens twee aangiften niet of niet op tijd gedaan? Dan wijst de Belastingdienst het verzoek om uitstel af. Is de aangifte over het laatste belastingjaar wél op tijd gedaan, dan krijgt de belastingplichtige toch uitstel. Met 'op tijd aangifte doen' bedoelen we dat de aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn op de inleverdatum. Deze datum staat op de aangiftebrief of op de bevestiging van het uitstel. De termijn van herinnering en/of aanmaning wordt niet meegerekend.

Deze nieuwe regeling geldt voor aangiften vanaf het belastingjaar 2012 en het verzoek om uitstel in het kalenderjaar 2013. Dat betekent dat de Belastingdienst, om het uitstel te krijgen, kijkt of en wanneer de aangiften over 2011, 2010 en 2009 zijn gedaan.


Laatste Nieuws