BV ja / BV nee?

2014-12-28 / Nieuws

Een ondernemer die zijn bedrijf wenst uit te oefenen heeft de keuze uit verscheidene rechtsvormen. Afhankelijk van de omstandigheden kan de ondernemer reeds in het bezit zijn van een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma. Resultaten behaald middels een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid worden belast volgens wet Inkomstenbelasting.

Onder bepaalde omstandigheden kan het onderbrengen van de ondernemingsactiviteiten in een BV fiscaal voordeliger zijn. Een BV heeft door zijn eigen rechtspersoonlijkheid eigen rechten en verplichtingen en zijn deze in beginsel niet toerekenbaar aan de DGA. Resultaten behaald middels een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid worden belast volgens wet Vennootschapsbelasting.

Met een rekenmodel behandelen wij de vraag of het fiscaal aantrekkelijk is ondernemingsactiviteiten onder te brengen in een BV indien de ondernemer zijn activiteiten reeds heeft ondergebracht in een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.

Wilt u nadere informatie of een advies dan kunt u met ons contact opnemen.

Laatste Nieuws