Dubbel uitbetalen van uw oproepkracht

2013-07-03 / Arbeid

Een oproepkracht gaat pas werken op het moment dat uw onderneming hem oproept. Hij ontvangt geen vast maandloon. Er gelden wel enkele extra wettelijke regels. Zo heeft een oproepkracht recht op minimaal drie uur loon per keer dat hij wordt opgeroepen. Er moet dan wel sprake zijn van een nul-urencontract of van een contract voor minder dan 15 uur per week, waarin niets is vastgelegd over de werktijden.

Flexwerker vaker op een dag oproepen

Als een flexwerker meer dan eenmaal per dag werd opgeroepen, was u slechts verplicht om één keer minimaal drie uur te betalen. Onlangs wees de Hoge Raad vonnis in een zaak die door een taxichauffeur (als oproepkracht) werd aangespannen. Uit dat vonnis blijkt dat de Hoge Raad het met de bestaande uitleg van de wet niet eens is en de wet zelfs uitlegt ten gunste van de oproepkrachten. Uw onderneming moet daarom voor elke oproep minimaal drie uur betalen. Het maakt niet uit of dat meerdere keren per dag is en evenmin dat bepaalde uren elkaar overlappen en er van dubbele betaling sprake kan zijn.

Laatste Nieuws