Eenmalige teruggaaf sociale premies in 2014

2013-10-21 / Arbeid

Werkgevers krijgen mogelijk volgend jaar een eenmalige teruggaaf van de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Dit blijkt uit de nota van wijziging op de Prinsjesdagstukken die staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs heeft ingediend. Deze teruggaaf is een compensatie voor de verhoging van de sectorpremie.

De nota van wijziging die Weekers recent indiende, is een aanvulling op het Belastingplan 2014 en de Overige fiscale maatregelen 2014. Hierin staat onder meer dat werkgevers een eenmalige teruggaaf van 28,82% van de basispremie Aof ontvangen zoals dat over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013 in de loonaangifte is verwerkt. De Aof-basispremie is de premie die uw onderneming afdraagt voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze bedraagt dit jaar 4,65%.

Teruggaaf wordt uiterlijk 31 januari 2014 uitbetaald

De Belastingdienst berekent op basis van de bij de fiscus bekende gegevens of uw onderneming recht heeft op een teruggaaf. U ontvangt hierover een beschikking waartegen u bezwaar kunt maken. Wanneer u deze beschikking precies ontvangt, is nog niet duidelijk. Wel staat in de nota dat een eventuele teruggaaf uiterlijk 31 januari 2014 wordt uitbetaald of wordt verrekend met openstaande schulden.

Laatste Nieuws