Euro-BV of Flex-BV

2013-07-03 / Juridisch

De regels rond het oprichten van een Nederlandse BV zijn enorm vereenvoudigd door wat wel de invoering van de Flex-BV wordt genoemd. De Flex-BV is niet zoals vaak wordt gedacht een nieuwe ondernemingsvorm naast een gewone Nederlandse BV. Flex-BV was de benaming die tijdens het wetgevingsproces aan de BV nieuwe stijl werd gegeven.

Kort gezegd komt die "nieuwe stijl" er op neer dat voor het oprichten van een BV geen justitiële toestemming meer nodig is en dat er geen € 18.000,- meer hoeft te worden volgestort. Wel moet er nog steeds een bedrag worden ingebracht maar dat mag ook € 100,- zijn. Ook moet u voor het oprichten van een (Flex-)BV nog steeds een afspraak bij de notaris maken en is de totale doorlooptijd toch nog vaak 10 tot 14 dagen.

De Euro-BV bestaat uit een combinatie van een Nederlandse Commanditaire Vennootschap(CV), met daarboven een Engelse Limited (Ltd.) als beherend vennoot. Dit biedt, naast alle juridische en fiscale voordelen van de gewone (Flex) BV, het voordeel dat de Euro-BV letterlijk binnen 4 uur vol operationeel is en u ook daadwerkelijk over een uittreksel van de Nederlandse Kamer van Koophandel beschikt waaruit uw bevoegdheid namens de Euro-BV te handelen blijkt. Verder kent de Euro-BV een eenvoudiger publicatieplicht en is bijvoorbeeld een aandelenoverdracht of statuten wijziging een stuk simpeler en goedkoper dan bij de (Flex) BV omdat u dat, zonder dat u daar een notaris voor nodig heeft, eenvoudig door een jurist kunt laten regelen. Ook neemt het oprichten van een Euro-BV geen extra kosten met zich mee terwijl bij het oprichten van een gewone (FLEX)BV naast de oprichtingskosten meestal toch ook nog zo'n € 1.250,- aan additionele kosten voor o.a. de inbreng van het eigen vermogen of het volstorten moet worden betaald.

Bron: Quaedvlieg Juristen

Laatste Nieuws