Fictieve intracommunautaire levering (wel of niet registreren in andere EU land?)

2013-10-20 / Fiscaal

Het vervoeren van eigen goederen naar een ander EU-land noemen we een fictieve intracommunautaire transactie. In Nederland geldt dit als intracommunautaire levering, belast met 0% btw. In het EU-land waar de goederen aankomen, geldt het overbrengen van de goederen als intracommunautaire verwerving. Deze verwerving is belast met het btw-tarief dat daar geldt. U moet de waarde van de goederen zowel op uw Nederlandse als op uw buitenlandse btw-aangifte aangeven. Ook geeft u de waarde van de goederen op in uw opgaaf ICP. Als waarde neemt u de inkoopprijs of de voortbrengingskosten. U hoeft geen factuur te maken.

Laatste Nieuws