Geactualiseerde antwoordbesluiten CAP oudedagsverplichting

2017-11-20 / Nieuws

Geactualiseerde antwoordbesluiten CAP oudedagsverplichting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft 10 november 2017 een antwoordbesluit opnieuw gepubliceerd over de hoogte van de uitkeringen uit een oudedagsverplichting en de duur van de uitkeringen in diverse situaties (17-029).

Het gaat om de volgende vragen:

1. De dga bereikt op 1 januari 2019 de AOW-leeftijd, als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene ouderdomswet en de eerste ODV-termijn wordt uitgekeerd op 1 augustus 2017. Hoe lang moet worden uitgekeerd en hoe wordt de hoogte de eerste termijn bepaald?

De eerste ODV-termijn wordt uitgekeerd vóór het bereiken van de AOW-leeftijd. De standaard uitkeringsperiode van 20 jaar wordt verlengd met de periode gelegen tussen de uitkering van de eerste ODV-termijn en het bereiken van de AOW-leeftijd. In deze situatie bedraagt de ODV-uitkeringsperiode 21 jaar en vijf maanden. De eerste ODV-jaaruitkering wordt vastgesteld door de beginstand van de ODV (na oprenting) te delen door 21 5/12e. Indien de jaaruitkering in meerdere termijnen wordt uitgekeerd, dienen deze termijnuitkeringen met een gelijke tussenperiode plaats te vinden. In het laatste jaar wordt de jaaruitkering vastgesteld door de beginstand van de ODV te delen door 5/12. De op jaarbasis berekende uitkering wordt vervolgens herrekend met inachtneming van de resterende uitkeringsduur van vijf maanden, zodat uiteindelijk niet meer wordt uitgekeerd dan de beginstand van de ODV. Deze systematiek van vaststellen van de eerste en de laatste ODV-jaaruitkering geldt voor alle mogelijke situaties en zal in het onderstaande daarom niet herhaald worden.

2. De dga bereikt op 1 januari 2019 de AOW-leeftijd en de eerste ODV-termijn wordt uitgekeerd op 1 februari 2019? Hoe lang moet worden uitgekeerd en wat is de hoogte van de eerste termijn?

De eerste ODV-termijn wordt uitgekeerd binnen twee maanden ná het bereiken van de AOW-leeftijd. In dit geval bedraagt de uitkeringsperiode 20 jaar. De laatste ODV-termijn wordt uitgekeerd op 1 februari 2038 ingeval van jaartermijnen of 1 januari 2039 in geval van maandtermijnen.

3. De dga heeft op 1 januari 2016 de AOW-leeftijd bereikt en de eerste ODV-termijn wordt uitgekeerd op 1 juli 2017. Hoe lang moet worden uitgekeerd en wat is de hoogte van de eerste termijn?

De eerste ODV-termijn wordt meer dan twee maanden ná het bereiken van de AOW-leeftijd uitgekeerd. De standaard uitkeringsperiode van 20 jaar wordt verminderd met de periode tussen het bereiken van de AOW-leeftijd en de uitkering van de eerste ODV-termijn. In deze situatie bedraagt de uitkeringsperiode 18 jaar en zes maanden.

Laatste Nieuws