Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014

2013-10-21 / Arbeid

Per 1 januari 2014 gaat u ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen:

U krijgt van het UWV een beschikking met het totaalpercentage en de 3 premiepercentages die voor u gelden.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. U betaalt dus niet het premiedeel WGA-vast, maar wel het premiedeel WGA-flex (en het premiedeel ZW-flex). Verder gaat u ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die u in dienst had.

U kunt nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. Dat kan pas vanaf 2016.

Het premiedeel WGA-vast is gelijk aan de huidige gedifferentieerde premie WGA.

Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt UWV de loongegevens van 2 jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is dus gebaseerd op de gegevens van 2012.

Laatste Nieuws