Geruisloze terugkeer uit de BV

2015-01-04 / Juridisch

Welke ondernemingsvorm het meest interessant is, is afhankelijk van diverse factoren. Denk aan de aansprakelijkheid, mogelijkheden tot bedrijfsopvolging bij staken en overlijden en dergelijke en uiteraard fiscale factoren, zoals tarieven en aftrekposten.

Er zijn situaties denkbaar waarbij te overwegen valt om van de ene ondernemingsvorm naar de andere over te gaan. Fiscaal worden dergelijke overgangen veelal ondersteund met faciliteiten die voorkomen dat er direct fiscaal afgerekend moet worden. Een van de bekendste faciliteiten is de mogelijkheid om een eenmanszaak in te brengen in een BV (een geruisloze omzetting ). Minder bekend is de omgekeerde variant: een BV omzetten in een onderneming in de inkomstenbelastingsfeer, zoals een eenmanszaak of een vennootschap onder firma.

Aan de hand van een beslissingsmodel kan worden bepaald of een in een BV of NV-vorm gedreven onderneming zonder fiscaal af te rekenen (geruisloos) doorgeschoven kan worden naar een onderneming in de inkomstenbelastingsfeer en wat daar dan fiscale gevolgen van zijn.

Wilt u nadere informatie of een advies dan kunt u met ons contact opnemen.

Laatste Nieuws