"Giftige derivaten"

2013-07-15 / Verslaggeving

Duizenden ondernemers bezitten 'giftige derivaten'

Wat voor ondernemers een manier leek om de rente op een lening vast te zetten, draait vaak uit op een grote schadepost die kan oplopen tot miljoenen euro's. Dit kopte de Volkskrant op 13 juli 2013.

Maar hoe zit het nu werkelijk in elkaar.

Bedrijven die voor een lange termijn investering externe financiering nodig hebben beoordelen de kredietvergoeding tegen de huidige marktomstandigheden. De investering zelf is het ondernemersrisico, dat kan hij/zij zelf het beste beheersen. Het bedrijf zal een financieringsrisico willen voorkomen en de rente daarom voor een langere tijd willen vast zetten. De vergoeding voor een langetermijnrente is hoger dan een variabele rente. De variabele rente kan met een ander product, de renteswap, voor een langere periode worden vastgezet. De vergoeding voor een renteswap is gebaseerd op de verwachte variabele renteontwikkeling gedurende de looptijd. Dus als op de kapitaalmarkt -gedurende de looptijd van de lening- de verwachting is dat de variabele rente tussen de 1% en 8% zal variëren, dan zal de bank een vergoeding van bijvoorbeeld 4,5% vragen. Het bedrijf betaalt over de lening een variabele rente plus individuele opslagen (stel 1,5%). Op de renteswap wordt een variabele rente ontvangen en wordt de vaste vergoeding betaalt. In totaal is het bedrijf in dit voorbeeld dus 6% vaste vergoeding verschuldigd gedurende de gehele looptijd.

Problemen ontstaan als onderliggende lening niet meer gelijk loopt met de amortisatie van de renteswap. Dit kan komen doordat de lening wijzigt door wijziging van de aflossingstermijnen, extra aflossingen, etc. Het is dan zaak om de renteswap weer gelijk te laten lopen met de lening. Afhankelijk van de verwachte variabele renteontwikkeling kan dat tot positieve en negatieve verschillen leiden. Een aanpassing dient daarom vooraf goed met de bank te worden afgestemd.

De renteswap die bedoelt zijn om renterisico's te vermijden en voldoen aan een aantal overige voorwaarden hoeven in de jaarrekening niet gewaardeerd te worden. Wel is een toelichting in de jaarrekening vereist.

Het bedrijf kan er ook voor kiezen om de renteswap wel te waarderen en gedurende de looptijd eventuele verliezen te voorzien. Hierdoor kan bijvoorbeeld de belastingdruk tijdelijk worden uitgesteld. De verlies wordt immers gedurende de looptijd gecompenseerd met een winst.

Al met al is het belangrijk om een renteswap pas af te sluiten als de ondernemer zelf het product helemaal begrijpt. Voor zowel zijn/haar gemoedsrust en om problemen tijdig te onderkennen.

Laatste Nieuws