Herziening fiscaal bestuursrecht

2013-04-26 / Juridisch

De navorderingstermijn voor kwaadwillende belastingplichtigen wordt verlengd van 5 tot 12 jaar. Dat is één van de onderdelen van het wetsvoorstel over de herziening van het fiscaal bestuursrecht, waarmee de ministerraad op 8 maart 2013 heeft ingestemd. Het wetsvoorstel richt zich op de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. De navorderingstermijn voor goedwillende belastingplichtigen wordt verkort van 5 jaar naar 3 jaar na de ontvangst van de aangifte. Ook de termijn waarbinnen een aanslag definitief wordt vastgesteld wordt verkort. Deze gaat 15 maanden bedragen en begint te lopen vanaf het tijdstip waarop de Belastingdienst de aangifte ontvangt. Nu is deze termijn nog 3 jaar. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State en wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Laatste Nieuws