Het bedrijfspand in privé of BV

2014-12-28 / Nieuws

Met behulp van een rekenmodel wordt berekend of het voor de DGA fiscaal voordelig is om een bedrijfspand via de TBS-regeling aan de onderneming of de BV ter beschikking te stellen, dan wel de bestaande TBS-regeling te beëindigen door het pand over te dragen aan de BV of aan derden (verkoop aan derden of verkoop of schenking aan niet-thuiswonende kinderen).

Er wordt een 3-tal scenario’s onderzocht en vervolgens wordt een advies gegenereerd.

Wilt u nadere informatie of een advies dan kunt u met ons contact opnemen.

Laatste Nieuws