Houd rekening met nieuwe btw-factureringsregels

2013-01-01 / Juridisch

Zo kan het zijn dat u in sommige gevallen volgend jaar wat extra gegevens op de factuur moet vermelden. Wanneer u als afnemer de factuur uitschrijft, het zogeheten self-billing, dan bent u verplicht de tekst ‘factuur uitgereikt door afnemer’ te vermelden. Hetzelfde geldt als de btw is verlegd, maar dan met de tekst ‘btw verlegd’. Ook bijzondere btw-regelingen, zoals de marge- en reisbureauregeling, moeten verplicht vermeld worden op de factuur.

Doet u zaken over de grens, dan moet u in principe een factuur uitreiken die voldoet aan de eisen van de lidstaat waar uw goederenlevering of uw dienst belast is. Is de btw-schuld verlegd naar de afnemer, dan mag u straks de factureringsregels van Nederland toepassen. Hetzelfde geldt als de levering of dienst volgens de Europese btw-regels belast is buiten de EU.

Vanaf 2013 mag u een vereenvoudigde factuur uitreiken voor bedragen tot € 100 en voor creditnota’s. Er hoeven dan minder gegevens op de factuur te staan. Een vereenvoudigde factuur mag echter niet worden uitgereikt bij grensoverschrijdende afstandsverkopen, bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief en als uw diensten belast zijn in een andere lidstaat dan waar u zelf bent gevestigd.

Zorg dat u altijd een factuur uitreikt vóór de vijftiende dag na de maand waarin u de levering of de dienst heeft verricht.


Laatste Nieuws