In de betalingsproblemen? De fiscus komt u tegemoet!

2013-01-01 / Financiering

Deze mogelijkheid is er zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor de bv. U kunt straks voor maximaal vier maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als:

·  het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 20.000;

·  er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend;

·  er geen sprake is van aangifteverzuim;

·  er geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleven.

Uw verzoek om uitstel van betaling hoeft in 2013 niet langer alleen maar schriftelijk te gebeuren. U mag het uitstel ook telefonisch aanvragen. Een tijdelijke versoepeling is er ook voor betalingsregelingen met een langere looptijd. Het gaat dan om een betalingsregeling (crisisuitstel) voor ondernemers met betalingsproblemen door de economische crisis. Deze regeling is er al, maar volgend jaar hoeft u niet meer aan te tonen dat uw betalingsproblemen verband houden met de economische crisis.


Laatste Nieuws