Nihilwaarderingen in de WKR

2015-01-23 / Overige

Sommige verstrekkingen worden op nihil gewaardeerd. Deze verstrekkingen gebruiken niet de vrije ruimte van 1,2% omdat de waarde nihil is. Om die reden onderscheiden wij ook deze categorie. Het gaat om voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt of verbruikt met de volgende kenmerken (artikel 3.7 uitvoeringsregeling LB 2011):

Als de kleding die op de werkplek achterblijft, thuis door de werknemer wordt gewassen is er sprake van belast loon (of aanwijzing als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte) en geldt de nihilwaardering niet. Bij een dergelijke werkplekgebonden voorziening past het dat de werkgever zorgt voor reiniging en eventueel herstel (Schriftelijke antwoorden WGO 30 oktober 2014, AFP/2014/982, pagina 9).

Daarnaast zijn de volgende zaken op nihil gewaardeerd:

Laatste Nieuws