Opgave thuiswerkers 2015

2015-12-07 / Arbeid

Het in 2015 uitbetaalde thuiswerk dient een werkgever op de gebruikelijke aan de Belastingdienst door te geven. Een formulier dat u daar voor kunt gebruiken staat op onze website.

Een thuiswerker is iemand die alleen thuis werkt en het werk niet uitbesteedt. Bovendien heeft een thuiswerker geen eigen bedrijf.

Soorten thuiswerk zijn:

Een werkgever dient aan de hand van verwachtingen bij het begin van de arbeidsrelatie te beoordelen of er sprake is van thuiswerk. Er is sprake van een fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Een werkgever is bij een fictieve dienstbetrekking (bijvoorbeeld stagiair) verplicht om loonheffingen in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Laatste Nieuws