Passage certificaathouders in model notulen AVA vaak niet aangepast

2013-08-05 / Juridisch

De NBA meldt dat bij de wijziging van Boek 2 BW per 1 oktober jl. ook artikel 227 is gewijzigd. Deze wijziging is in diverse model notulen nog niet doorgevoerd.

Artikel 227 handelt over het vergaderrecht in de algemene vergadering. Volgens het oude artikel 227 lid 2 hadden houders van een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een aandeel in een BV de bevoegdheid om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Sinds 1 oktober 2012 is dit gewijzigd. Het lid 2 geeft nu aan dat houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden vergaderrecht hebben.

Het blijkt dat deze wijziging in diverse model notulen nog niet is doorgevoerd. Het is dan ook aan te raden om allereerst de statuten van de BV door nemen en daarna de tekst van de voorbeeld notulen navenant aan te passen.

Laatste Nieuws