Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

2014-11-20 / Fiscaal

Valt een deel van uw belastbaar inkomen uit werk en woning in de 4e belastingschijf? Dan krijgt u misschien minder aftrek voor uw eigen woning. Vanaf 2014 geldt namelijk een aangepast tarief in de 4e belastingschijf voor de aftrek van betaalde:

  • eigenwoningrente
  • rente en kosten voor de restschuld van de vroegere eigen woning
  • eenmalige kosten voor de eigenwoningschuld
  • periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming

Komt uw belastbaar inkomen uit werk en woning in 2014 zonder de aftrek voor de eigen woning in de 4e belastingschijf uit? Dan geldt voor uw aftrek kosten eigen woning een lager tarief dan het normale tarief in deze belastingschijf. Dit betekent dat u naast de gewone berekening van uw belasting een bedrag extra betaalt die dit lagere tarief vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt het tarief voor de aftrek voor de eigen woning met 0,5% verminderd, totdat u de rente en kosten van de eigen woning nog maar tegen 38% kunt aftrekken.

In de onderstaande tabel ziet u wat het gevolg is voor het deel van de aftrek voor uw eigen woning dat in de 4e belastingschijf valt.

Jaar Belastbaar
inkomen
in de 4e schijf
Normaal
tarief
4e schijf
Aangepast
tarief
voor de aftrek
eigen woning
U betaalt
2014 Vanaf € 56.532 52% 51,5% 0,5%
2015 Nog niet bekend 52% 51,0% 1%
Bron: Belastingdienst.nl

Laatste Nieuws