Transitievergoeding

2015-08-23 / Juridisch

Bij ontslag om economische redenen is de werkgever sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding is maximaal € 75.000,- of maximaal een jaarsalaris als dat hoger is. De berekening is gebaseerd op de duur van het dienstverband en de leeftijd. Een werknemer die op 50-jarige leeftijd na een 25-jarig dienstverband wordt ontslagen heeft recht op een transitievergoeding van 11 ¾ maand. Dit is voor een klein bedrijf, dat juist in minder goede tijden werknemers in dienst probeert te houden, vaak een onmogelijke opgave.

Om die reden is in de Wet een overgangstermijn opgenomen voor bedrijven met 25 of minder werknemers. De werkgever mag dan bij de berekening van de transitievergoeding voor de duur van het dienstverband rekenen vanaf 1 mei 2013. In het geval van de 50-jarige werknemer zal de transitievergoeding in 2015 minder dan 1 maandsalaris zijn.

De werkgever en werknemer kunnen het ontslag in een vaststellingsovereenkomst vastleggen. Hierdoor wordt een (langere) procedure bij het UWV voorkomen en de werknemer behoud zijn of haar recht op een WW-uitkering en minimaal de wettelijke transitievergoeding.

Bij een dienstverband waar een cao op van toepassing is zal met cao-afspraken rekening moeten worden gehouden. Als in de cao bijvoorbeeld is opgenomen dat een werknemer bij ontslag recht heeft op begeleiding van werk naar werk, dan kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Belangrijk is dat werkgever en werknemer zich goed laten informeren en/of begeleiden door een arbeidsjurist om er zeker van te zijn dat aan alle voorwaarden is voldaan.

De tijdelijke regeling geldt tot 2020!

Laatste Nieuws