Vergelijking meewerkaftrek, meewerkbeloning en man/vrouw-firma

2015-01-18 / Nieuws

Als fiscale partners samenwerken in een onderneming kunnen zij die samenwerking op verschillende manieren vormgeven. Indien slechts een van de twee partners als ondernemer een onderneming drijft, kan deze de andere partner in loondienst nemen. Een andere mogelijkheid is de partner een arbeidsbeloning te geven buiten de dienstbetrekking (de meewerkbeloning). De derde optie is geen arbeidsbeloning geven maar om eventueel gebruik te maken van de meewerkaftrek.

Het is echter ook mogelijk dat beide partners als ondernemer gezamenlijk de onderneming drijven. Men spreekt dan van een man/vrouw-firma. Hierbij wordt niet alleen de samenwerkingsvorm tussen echtgenoten bedoeld. Ook samenwonenden die fiscaal partner zijn van elkaar, kunnen de zogenoemde man/vrouw-firma vormen. Waar man/vrouw-firma wordt genoemd kan ook man/vrouw-maatschap gelezen worden. In een rekenmodel behandelen wij de keuzemogelijkheden voor de ondernemer tussen de meewerkbeloning, de meewerkaftrek en de man/vrouw-firma.

Wilt u nadere informatie of een advies dan kunt u met ons contact opnemen.

Laatste Nieuws