Verrekening AB-verlies

2015-08-23 / Fiscaal

Wat kunt u met een aanmerkelijk belang (AB) verlies doen. U heeft uw bedrijf moeten beëindigen omdat er onvoldoende financiële middelen en activiteiten zijn. Bij oprichting heeft u bijvoorbeeld uw eenmanszaak ingebracht in een besloten vennootschap en in hoop op betere tijden jarenlang investeringen en verliezen (voor)gefinancierd. Al met al veel geld dat er niet meer is. Of is er toch nog een compensatie mogelijk. Ja, die is er.

  1. Een AB-verlies kan verrekend worden met AB-winsten uit de afgelopen drie jaren zoals het resultaat uit verkoop van AB-aandelen of dividenduitkeringen. Heeft u een ondernemende fiscale partner dan kan hij of zij ook gebruik van maken van uw AB-verlies.
  2. Na 2 jaar zonder AB-belang van u én uw fiscale partner kunt u de Belastingdienst verzoeken om een belastingkorting van 25% te verrekenen met verschuldigde belasting over box 1. Het is dan wel zaak dat u voldoende belastbaar inkomen heeft om dat in de volgende 7 jaar te verrekenen. Bent u daar niet zeker van maar heeft uw fiscale partner meer mogelijkheden dan is het zaak om uw AB-verlies (gedeeltelijk) bij uw partner in aanmerking te nemen. Tip Neem de belastingkorting alvast mee in een voorlopige aangifte IB/PVV, dat levert een jaar rentevoordeel op.
  3. Heeft u een lening onder zakelijke voorwaarden verstrekt aan uw bedrijf dan vallen de inkomsten en verliezen onder de terbeschikkingstelling (TBS) regeling. De TBS regeling valt onder het box 1 regime, oftewel progressief belast tot 52%. Als de BV uw lening niet meer terug kan betalen dan kunt u het verlies direct als aftrekpost in box 1 in aanmerking nemen. Maar is dat wel verstandig als uw inkomen in de afgelopen drie jaren minimaal was en deze voor de toekomst onzeker is. Daarnaast wordt aftrek met een vast percentage van 8% verlaagd. Bij een tarief van 52% nog netto 47,84% voordeel, bij een tarief van 32% slechts netto 29,44%. Wellicht is het beter om de lening als “onzakelijk” te kwalificeren waardoor het AB-verlies wordt verhoogd en er wellicht betere mogelijkheden zijn om te verrekenen (zie punten 1 en 2).
  4. Bij overlijden van de ondernemer kan er bij een AB-verlies meteen een verzoek worden ingediend voor een belastingkorting met box 1. Of kan de belastingkorting na 2 jaar door de fiscale partner worden gebruikt.

Al met al voldoende redenen om goed na te gaan wanneer en hoe u uw AB- en/of TBS-verlies het beste kunt opnemen in uw aangifte IB/PVV.

Laatste Nieuws