Werkbonus via de loonbelasting

2013-10-21 / Nieuws

Per 1 januari 2014 krijgen oudere werknemers de werkbonus niet meer via de inkomstenbelasting maar via de loonbelasting. Dit betekent dat zij dit voordeel straks maandelijks op hun loonstrookje kunnen krijgen. Het uitbreiden van de werkbonus naar de loonbelasting is een onderdeel van het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013.

Sinds dit jaar kunnen werknemers die in 1949, 1950, 1951 of 1952 zijn geboren in aanmerking komen voor een werkbonus in de vorm van een heffingskorting. Werknemers krijgen deze bonus als zij loon ontvangen dat tussen de € 17.139 en € 33.326 ligt. Onlangs heeft de ministerraad het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. Eén van de maatregelen uit dit voorstel is om de werkbonus per 1 januari 2014 op te nemen in de Wet op de loonbelasting 1964. Hierdoor kunnen werknemers de werkbonus straks automatisch via hun loonstrookje ontvangen.

Werkbonus verloopt nu nog via de inkomstenbelasting

Op dit moment verloopt de werkbonus nog via de inkomstenbelasting. Werknemers kunnen dit na afloop van het kalenderjaar via de inkomstenbelasting claimen of maandelijks van de Belastingdienst krijgen via de voorlopige aanslag. Het uitbreiden van de werkbonus naar de loonbelasting was al aangekondigd is het Belastingplan 2013.

Laatste Nieuws