WGA en ZW-flex na 1 januari 2017

2016-10-09 / Nieuws

WGA en ZW-flex na 1 januari 2017

Na 1 januari 2017 kunnen werkgevers eigenrisicodrager (ERD) worden voor zowel de WGA als ZW-flex. Voor die tijd was het alleen mogelijk om voor WGA-vast eigenrisicodrager te zijn en waren WGA-flex en ZW-flex via de gedifferentieerde Whk (werkhervattingskas) premie publiek verzekerd bij het UWV. De keuze en/of overstap kan de werkgever elk halfjaar doen, per 1 januari of per 1 juli.

Wat is de WGA

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) regelt normaliter na 2 jaar de ziekte-uitkering en de re-integratie van werknemers. Dit betreft ook flexibele werknemers die niet meer in dienst zijn bij de werkgever. De flexibele werknemers hadden bijvoorbeeld een tijdelijk dienstverband, of waren stagiaire, etc.

Wat is de ZW-flex

De Ziektewet (ZW) regelt de uitkering en re-integratie bij ziekte, normaliter over de eerste 2 jaar. De ZW-flex regelt dat voor flexibele werknemers die niet meer werkzaam zijn bij een werkgever.

Welke keuzes heeft de werkgever

De werkgever kan voor 1 januari 2017 de volgende keuzes maken.

Huidig

Keuze bij UWV

Keuze bij ERD

WGA-vast (ERD)

WGA-vast ERD beëindigen.

Belastingdienst verzoeken om ook ERD ZW-flex te worden.

WGA-vast (UWV)

Automatisch.

Belastingdienst verzoeken om ERD voor WGA en ZW-flex te worden.

Om een goede keuze te maken zal de werkgever een offerte voor ERD bij een verzekeraar moeten vragen. In de bijlage II van “gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017” kunnen kleine- (met loonsom tot € 322.000,-) en middelgrote werkgevers (met loonsom tot € 3.220.000,-) de sectorale premies met de offerte van de verzekeraar vergelijken. Een kleine werkgever in bijvoorbeeld de grafische industrie betaalt bij het UWV in totaal 1,18%. Inmiddels is duidelijk dat de verzekeraars voor kleine werkgevers in nagenoeg alle sectoren geen lagere premies kunnen aanbieden. Een kleine werkgever die nu nog voor de WGA-vast eigenrisicodrager is, zal het gunstig om over te stappen naar het UWV. Bij een verschil van 0,5% levert dat toch ieder jaar een voordeel op van maximaal € 1.610,-!

Laat u adviseren, zeker als middel(grote) werkgever en ex-werknemers gebruik hebben gemaakt van de WGA of ZW-flex.

Laatste Nieuws