Accountancy

Er zijn verschillende verklaringen voor de verantwoording van uw cijfers.

Controleverklaring

De controleverklaring geeft de hoogste graad van zekerheid die u aan uw financiële overzichten kunt toevoegen. Dit is een manier om kwaliteit en vertrouwen toe te voegen aan uw cijfers. Onze controle richt zich met name op:

Een controleverklaring kunnen wij afgeven voor niet controleplichtige ondernemingen.

Beoordelingsverklaring

Deze verklaring is een goed alternatief voor kleinere organisaties, waar minder aanknopingspunten voor nodig zijn dan bij een controle. De kwaliteit van de beoordeling is vergelijkbaar met een controle. Onze beoordeling richt zich met name op:

Samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring verzekert u van een kwalitatieve goede financiële verantwoording. De jaarrekening wordt door ons gemaakt met een hoge toegevoegde waarde door ons deskundige advies. De werkzaamheden richten zich daarbij met name op analyses van verbanden en verwachte ontwikkelingen. Indien nodig zullen aanvullende detailwerkzaamheden worden gedaan. Het doel is:

Een samenstellingsverklaring is een goed alternatief voor ondernemers die niet controleplichtig zijn. En onvoldoende deskundigheid in eigen huis hebben om de jaarrekening zelf te maken

Overige diensten

Uiteraard kunt u bij ons voor meer aan accountancy verwante diensten terecht. Uw belang is hierbij het uitgangspunt. Enkele voorbeelden zijn:

De kwaliteit en betrouwbaarheid van N&S Accountants worden extra gewaarborgd door een aantal onafhankelijke instanties.

Laatste Nieuws