Aftrek omzetbelasting zakelijk gebruik privé auto

2014-10-29 / Fiscaal

Kan ik de btw van zakelijk gebruik van mijn privéauto van de belasting aftrekken?

Krijg ik 75% van de btw terug?

Als je met jouw privéauto ook zakelijk rijdt, bestaat de mogelijkheid om btw terug te krijgen. Als je als ondernemer (niet als werknemer of DGA) met jouw privéauto zakelijke kilometers rijdt, mag je de btw op de brandstof- en onderhoudskosten aftrekken.

Je moet daarbij echter wel rekening houden met het privégebruik van de auto. Stel dat je 60% privé en 40% zakelijk rijdt, dan is 40% van de btw op de autokosten aftrekbaar.

Hoe bepaal je hoeveel btw je mag aftrekken?

In beginsel moet je deze gegevens uit jouw administratie afleiden. Een ondernemer die zijn cliënten reiskosten in rekening brengt per verreden kilometer, zal dit bijvoorbeeld moeten vastleggen in zijn administratie. Uit de administratie kunnen dan in beginsel de zakelijke kilometers worden afgeleid. Is ook de kilometerstand aan het begin van het jaar en de kilometerstand aan het eind van het jaar vastgelegd, dan kan de verhouding zakelijke kilometers ten opzichte van de totaal in dat jaar verreden kilometers worden bepaald. Dit bepaalt dan jouw aftrekpercentage.

Geen aanknopingspunt?

Zijn er onvoldoende aanknopingspunten om de aftrekbare btw te bepalen, dan kan je, op basis van een bestaand Besluit, 75% van de btw op brandstof- en onderhoudskosten aftrekken.

Kilometervergoeding

Vaak brengt een ondernemer voor de zakelijk gereden kilometers met zijn privéauto € 0,19 per kilometer in aftrek op zijn belaste winst. Dit veronderstelt dat een kilometeradministratie wordt bijgehouden, maar niet dat ook de privékilometers bekend zijn. Zijn de privékilometers niet vast te stellen, dan kun je je beroepen op het Besluit (CPP2003/2803M). Is er een sluitende kilometeradministratie omdat elke autorit (dus ook privé) netjes wordt vastgelegd, dan zijn er wel aanknopingspunten en moet je de aftrek baseren op de verhouding zakelijke kilometers ten opzichte van de totaal verreden kilometers.

Feitelijke situatie

De wijze waarop de aftrek van btw op de brandstof- en onderhoudskosten moet worden bepaald, is dus afhankelijk van de feitelijke situatie. Tip. Wellicht is het in jouw geval handig om alleen de zakelijke kilometers te registeren en niet álle gereden kilometers. Dat levert je 75% teruggaaf op van de btw inzake de autokosten.

Alleen wanneer de verhouding zakelijk-privé niet uit jouw administratie blijkt, mag je 75% van de btw op brandstof- en onderhoudskosten aftrekken.

Bron: Indicator

Laatste Nieuws