AOW-gerechtigde leeftijd automatisch einde arbeidsovereenkomst?

2013-11-12 / Arbeid

Om werknemers bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen ontslaan nemen veel werkgevers een speciale bepaling in de arbeidsovereenkomst op, een zogenaamd pensioenbeding. Daarin staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Maar wat nou als u dit niet heeft gedaan? Of de leeftijd die erin genoemd wordt niet meer strookt met de huidige AOW-gerechtigde leeftijd?

Gewijzigde AOW-gerechtigde leeftijd

Omdat we voorheen jarenlang in de veronderstelling zijn geweest bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd met pensioen te kunnen, is deze bepaling veelal op de volgende wijze verwoord:
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de werknemer 65-jarige leeftijd heeft bereikt.”

Inmiddels weten we allemaal dat de meeste van ons een stuk langer moeten doorwerken. Om deze reden kan het slim zijn om de bepaling in de arbeidsovereenkomst in samenspraak met de werknemer aan te passen naar:
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de werknemer AOW- gerechtigde leeftijd heeft bereikt.”

Uitspraken kantongerecht pensioenbeding

Uit jurisprudentie blijkt ook dat in sommige gevallen de kantonrechter het pensioenbeding zelfs helemaal niet rechtsgeldig verklaarde. Dit zou inhouden dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dus niet van rechtswege eindigt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Geen pensioenbeding of extra zekerheid: UWV!

Natuurlijk is er ook nog een groep werkgevers die geen pensioenbeding heeft opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst en een groep die de extra zekerheid wil naar aanleiding van de uitspraken van het kantongerecht.

Gelukkig kunnen deze werkgevers in die gevallen een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV verleent ontslagvergunningen voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd onder het mom van ruimte voor arbeidsparticipatie van jongeren.

De spelregels van het UWV

Om deze ontslagvergunning toegekend te krijgen moeten er wel een aantal spelregels in acht worden genomen:

Een kleine onvolkomenheid in uw arbeidsovereenkomst(en), of bij de aanvraag van de ontslagvergunning kan grote gevolgen hebben. Indien u het onwenselijk vind arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te hebben met (hoog)bejaarde werknemers, is het verstandig u te laten adviseren.

Bron: dejongen.nl

Laatste Nieuws