Auto van de zaak: gevolgen voor uw uitkering

2013-01-31 / Arbeid

Heeft u naast een uitkering inkomen uit een dienstverband? En heeft u daarbij een auto van de zaak waarvoor een bijtelling geldt? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2013 waarschijnlijk een lagere uitkering.

Wat verandert er?

Op dit moment trekt UWV misschien al een deel van uw inkomsten af van uw uitkering. Vanaf 1 januari 2013 geldt de wet Uniformering Loonbegrip. Door deze wet gaat de maandelijkse bijtelling van uw auto meetellen bij de inkomsten die UWV van uw uitkering aftrekt. Dit betekent dat het UWV een hoger bedrag van uw uitkering aftrekken.

Wat betekent dit voor uw uitkering?

Heeft u in 2013 een auto van de zaak waarvoor bijtelling geldt? Dan wordt uw uitkering vanaf 1 januari 2013 waarschijnlijk lager. Wat wordt uw uitkering precies? Dat ziet u op de betaalspecificatie die u krijgt, nadat het UWV uw uitkering heeft aangepast. Dit doet het UWV in de eerste maanden van 2013.

Uw uitkering is in januari dus niet meteen aangepast. Daardoor krijgt u de eerste maanden van het nieuwe jaar mogelijk nog te veel uitkering. Dit verrekend het UWV later met uw uitkering. U hoeft niet door te geven dat u een auto van de zaak heeft. Daarvoor gebruikt het UWV de informatie die uw werkgever aan het UWV doorgeeft.

Voorbeeld 1: de bijtelling berekenen

De nieuwwaarde van de auto van Bart is € 24.000. De bijtelling is 25%. Dat betekent dat Bart per jaar 25% van € 24.000 bij zijn inkomen moet optellen. Dat is € 6.000. Per maand heeft Bart dus (€ 6.000 : 12 =) € 500 bijtelling.

Voorbeeld 2: de uitkering berekenen

Hieronder ziet u een voorbeeld van wat de gevolgen van de nieuwe wet kunnen zijn:

Bart heeft recht op een WIA-uitkering van € 2.000. Hij heeft daarnaast een inkomen van € 1.000. 70% van deze € 1.000 wordt van zijn uitkering afgetrokken. Dat is € 700. Bart krijgt dus een uitkering van (€ 2.000 - € 700 = ) € 1.300.

De bijtelling is € 500. In de nieuwe situatie telt dit mee als inkomen. Het totale inkomen van Bart wordt dan (€ 1.000 + € 500 = ) € 1.500. Vervolgens wordt 70% van deze € 1.500 van zijn uitkering afgetrokken. Dat is € 1.050. Bart krijgt dus een uitkering van (€ 2.000 - € 1.050 = ) € 950.

Bart krijgt vanaf 1 januari 2013 dus (€ 1.300 - € 950 = ) € 350 minder uitkering dan in 2012.

Heeft uw partner een auto van de zaak?

Krijgt u van UWV een toeslag bij uw uitkering? En heeft uw partner een auto van de zaak waarvoor bijtelling geldt? Dan is deze bijtelling onderdeel van het gezinsinkomen. Dit kan betekenen dat u een lagere toeslag krijgt of dat u geen recht meer heeft op toeslag. De bijtelling heeft in dit geval alleen gevolgen voor uw toeslag, niet voor uw uitkering. Geef na 1 januari 2013 zo snel mogelijk door dat uw partner een auto van de zaak heeft.

Legt u geld in op een levensloopregeling?

De nieuwe wet heeft nog een gevolg. Legt u geld in op een levensloopregeling? Dan krijgt u mogelijk een wat hogere uitkering. U hoeft niet door te geven dat u inlegt op een levensloopregeling. Daarvoor gebruikt het UWV de informatie die uw werkgever aan het UWV doorgeeft.

Legt uw partner geld in op een levensloopregeling?

Krijgt u van UWV een toeslag bij uw uitkering? En legt uw partner geld in op zijn levensloopregeling? Dan is deze inleg geen onderdeel van uw gezinsinkomen. Dit betekent dat u dan misschien een wat hogere toeslag krijgt. Inleg op een levensloopregeling heeft in dit geval alleen gevolgen voor uw toeslag, niet voor uw uitkering. Geef na 1 januari 2013 zo snel mogelijk door dat uw partner geld inlegt op een levensloopregeling.

Laatste Nieuws