Dividenduitkering? Let op de uitkeringstoets!

2013-01-01 / Juridisch

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe bv-recht ingegaan. Veel ondernemers met een bestaande bv gaan ervan uit dat het nieuwe recht niet op hen van toepassing is. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het klopt dat bestaande statuten niet hoeven te worden aangepast. Maar waar veel ondernemers geen rekening mee houden, is dat er vanaf 1 oktober een uitkeringstoets geldt als de bv dividend gaat uitkeren. Ook bij bestaande bv's zal de uitkeringstoets moeten worden toegepast.

Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering en zal vooraf een uitkeringstoets moeten uitvoeren. Uw adviseur kan u hiermee helpen. Uit de uitkeringstoets moet blijken dat de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Als achteraf blijkt dat het bestuur de goedkeuring niet had mogen verlenen, dan zijn de bestuurders privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van de dividenduitkering. Ook de aandeelhouder die wist of had moeten weten dat de dividenduitkering de bv in moeilijkheden zou brengen, kan verplicht worden om de onterecht ontvangen uitkering terug te betalen.

Laatste Nieuws