Laatste btw-aangifte: vergeet niet het privégebruik bedrijfsauto

2013-01-01 / Arbeid

De regel is als volgt. Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan kunt u de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik aftrekken. Uiteraard kan dit alleen als u de auto gebruikt voor belaste omzet. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm

Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Deze verlaging werkt terug tot 1 juli 2011. Ondernemers die bij de aankoop van een auto geen btw konden aftrekken, mogen al meteen gebruikmaken van het lagere percentage van 1,5%.

Was de auto in 2011 al langer dan vijf jaar in gebruik en behoort uw auto tot uw bedrijfsvermogen, dan heeft u mogelijk te veel btw betaald voor het privégebruik. Waarschijnlijk heeft u dit al met uw adviseur besproken en afgehandeld. Bent u daar niet zeker over, neem dan contact op met uw adviseur.

Tot slot moet u weten dat u ook btw mag betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Laatste Nieuws