Loonoffer of loon investeren?

2013-10-20 / Arbeid

Het is crisis en sommige bedrijven hebben het moeilijk. Er zijn gevallen waar echt iets moet gebeuren. Echter wat krijgen de werknemers als zij loon inleveren? Loon inleveren betekent minder loon niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Minder loon betekent minder vakantiegeld, minder pensioen en als de onderneming toch failliet gaat, betekent dat ook minder WW. Als medewerkers geen loon inleveren, gaat de onderneming misschien wel failliet en is er geen werk meer. Het is dan ook kiezen uit twee kwaden. Dat stelt SNPI.

Interessant is dat in een crisis werknemers moeten inleveren, maar als het goed gaat met de onderneming en er worden hoge winsten behaald, dan profiteren werknemers hier niet extra van. De winsten gaan naar de grootaandeelhouders. Is het niet een beter idee om in ruil voor een loonoffer iedereen aandeelhouder te maken. Laat het personeel loon ruilen voor aandelen. Dat motiveert bovendien nog eens extra om de onderneming uit de crisis te helpen. Gaat het weer beter met de onderneming, dan zal iedereen evenredig meeprofiteren.

Flexibel belonen
In veel landen worden banen aangeboden met als salaris een basisloon aangevuld met een pakket aandelen. Primair loon moet voldoende zijn om van te leven, maar wat is er mis met een gematigd (basis)loon aangevuld met aandelen? Heel gebruikelijk aan de top van ondernemingen, maar juist een goed idee om bedrijfsbreed toe te passen. Dit is goed voor het bedrijfsresultaat en zorgt voor duurzame flexibiliteit in de kosten voor arbeid, ook voor de gewaardeerde medewerkers met een vast contract.

Snel reorganiseren
Een dergelijk systeem kan veel beter meebewegen met de economie. In tijden van crisis is drie tot zes maanden slecht draaien soms al voldoende om failliet te gaan. Loonkosten en huisvestingskosten zijn vaak de grootste struikelblokken. Snel reorganiseren is niet mogelijk. Panden kunnen niet snel verkocht worden en personeel kan niet snel ontslagen worden. Maar wanneer ondernemingen lagere vaste loonkosten hebben, dan hebben zij meer kansen op overleven en zijn er meer kansen dat banen behouden blijven. De keerzijde is dat in goede tijden werknemers optimaal meeprofiteren, maar dat is vaak moeilijk te controleren. Tenzij iedereen een echte aandeelhouder is, met zeggenschap en inzage in de financiële cijfers.

bron: Managers Online

Laatste Nieuws