(On)mogelijkheden om eigen bijdrage AWBZ te verminderen

2013-07-03 / Fiscaal

Sinds 1 januari 2013 is er een wijziging in het bepalen en dus betalen van de verplichte eigen bijdrage voor het verblijf in een AWBZ-instelling en voor maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wmo.

Deze bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Deze instantie baseert zich voor de berekening van de hoogte van de eigen (verplichte) bijdrage voor het jaar 2013 op de gegevens van twee jaar eerder, dus voor de bijdrage 2013 op de gegevens van 1 januari 2011.

Het CAK baseert zich geheel op de fiscale gegevens ofwel de belastingaangifte. Het vermogen in box 3 dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen wordt "de grondslag sparen en beleggen" genoemd en deze grondslag sparen en beleggen is bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage.

Wijze van vaststellen eigen bijdrage

Niet alleen 4% van het vermogen in box 3 telt mee maar vanaf 2013 is een extra vermogensinkomensbijtelling van 8% ingevoerd waardoor in totaal dus 12% meetelt voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. Het komt er op neer dat u met een vermogen van bijvoorbeeld € 200.000,- u € 1.867,- per maand moet betalen. Zonder vermogen is dat € 412,- per maand. De eigen bijdrage is maximaal € 2.189,20 per maand.

Mogelijkheden om box 3 vermogen te verkleinen

Laatste Nieuws