Rekenmodel wel of geen BV

2013-05-09 / Fiscaal

In dit rekenmodel wordt op globale wijze een indruk gegeven van de optimale rechtsvorm. Van een exacte berekening kan geen sprake zijn. Iedere situatie is immers anders. Met deze berekening is beoogd op grote lijnen en met gepaste voorzichtigheid te schetsen of het in het geval van een ondernemer aantrekkelijker is om op puur fiscale motieven IB-ondernemer te blijven of juist de BV in te gaan. De cellen die voorzien zijn van een rode markering bevatten commentaar en/of een handleiding. Zo staat bijvoorbeeld bij het DGA loon standaard het huidige fictieve loon vermeld. In de praktijk zal dit vervangen moeten worden door het in de concrete situatie in aanmerking te nemen loon.

In het model is geen rekening gehouden met de FOR. Als men die wel in de berekening wil opnemen, is het voor een betere vergelijkbaarheid te overwegen ook een pensioendotatie op te nemen voor de situatie waarin de onderneming door middel van en BV wordt gedreven. In beide gevallen moet dan rekening worden gehouden met de belastinglatentie die op de FOR resp. het pensioen betrekking heeft. Bij de FOR zal de latentie mogelijk hoger liggen dan bij het pensioen aangezien een FOR (behoudens lijfrentepremieaftrek) vrijvalt bij staking en de pensioenrechten per definitie levenslang worden uitgekeerd vanaf de ingangsdatum.

Laatste Nieuws