Rekenmodel werkkostenregeling 2015

2015-01-23 / Overige

Per 1 januari 2011 is de tot dan geldende wettelijke regeling met betrekking tot onbelaste vergoedingen/verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). Door de overgangsregeling konden werkgevers in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 jaarlijks kiezen voor de op 31 december 2010 geldende wettelijke regeling in plaats van de WKR.

Met ingang van 1 januari 2015 is het overgangsregime definitief beëindigd en is de WKR voor alle werkgevers van toepassing. Ten opzichte van de WKR zoals deze gold tot en met 2014 zijn vanaf 2015 een aantal wijzigingen aangebracht:

Op onze website staat een rekenmodel dat kan helpen bij het inventariseren van de vergoedingen en verstrekkingen en het uitvoeren van een eerste, eenvoudige quickscan. Nadere vragen over de WKR en het rekenmodel kunt u voorleggen via info@nsgroep.nl

Laatste Nieuws