Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

2016-12-07 / Nieuws

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen. Wat betekent dit voor u en met welke praktische zaken moet u rekening houden?

Let op! De Tweede Kamer is al akkoord, maar de Eerste Kamer moet voor het einde van dit jaar nog instemmen met de plannen van het kabinet.

Knelpunten

Het huidige pensioen in eigen beheer kent de nodige voor- en nadelen, maar ook de nodige knelpunten. Die knelpunten worden grotendeels veroorzaakt doordat de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting afwijken van de commerciële regels.

Voor uw pensioen in eigen beheer is op de balans van de bv een voorziening gevormd. De hoogte van deze voorziening is gebonden aan fiscale regels. Deze voorziening noemen we de fiscale waarde. Daarnaast kennen we ook een commerciële waarde van het pensioen. Dat is een indicatie van hoeveel het pensioen op dit moment echt waard is. Deze waarde wijkt af van de fiscale waarde en is op dit moment soms wel twee tot drie keer zo hoog. Door die afwijking is het voor veel dga’s lastig om dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding kan men in problemen komen als het deel van de pensioenvoorziening van de ex-partner tegen commerciële waarde moet worden verdeeld.

Als oplossing voor de knelpunten heeft het kabinet er nu voor gekozen om per 1 januari 2017 te stoppen met de opbouw van pensioen in eigen beheer.

Keuzemogelijkheden

Voor iedereen die nu pensioen heeft opgebouwd in eigen beheer komt er een overgangsregime van drie jaar. Er zijn dan drie mogelijkheden:

1. Het zonder fiscale gevolgen afstempelen van de pensioenaanspraak naar fiscale waarde. U geeft dan een deel – het verschil tussen commerciële en fiscale waarde – prijs. Vervolgens kunt u het pensioen tegen de fiscale waarde afkopen met een belastingkorting. Meer over keuzemogelijkheid 1

2. Het zonder fiscale gevolgen afstempelen van de pensioenaanspraak en deze vervolgens omzetten in een oudedagsverplichting (OV). Dit is een spaarregeling bij uw eigen bv, zonder verdere opbouw, maar wel met jaarlijkse oprenting. Meer over keuzemogelijkheid 2

3. Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. De pensioenaanspraak wordt zogenoemd ‘bevroren’. Meer over keuzemogelijkheid 3

Let op!Het is aan u welke mogelijkheid u kiest. Laat u hierover goed adviseren, want alle drie de mogelijkheden kennen zo hun eigen voor- en nadelen.

Wat moet u doen vóór 1 april 2017?

Bouwt u nog steeds pensioen op in eigen beheer? Ongeacht voor welke mogelijkheid u gaat kiezen, is opbouw vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Nu de opbouw stopt, moet u vóór 1 april 2017 nog de volgende acties ondernemen:


Mogelijkheid 1: afkopen met een belastingkorting

Mogelijkheid 2: omzetten in een oudedagsverplichting (OV)

Mogelijkheid 3: het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten


Heeft u meer vragen of wenst u ondersteuning in uw keuze? Wij van N&S Accountants geven u graag meer inzicht op ons kantoor in Tuitjenhorn. Omgeving Alkmaar, Schagen, Bergen en Heerhugowaard.


Laatste Nieuws