Vrijwaring VAR zal per 1 mei definitief vervallen

2016-03-02 / Nieuws

Vanaf 1 mei 2016 zal de VAR verklaring vervallen en plaatsmaken voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Met de afschaffing van de VAR regeling zegt de Belastingdienst de samenwerking tussen opdrachtgever en zelfstandige professional een stuk eenvoudiger te willen maken. De Belastingdienst beoogt hiermee tevens de zelfstandige professional te beschermen zodat deze achteraf niet toch voor onverwachte kosten komt te staan.

De nieuwe Wet legt de verantwoordelijkheid neer bij beide partijen. Dus de zelfstandige professional en de opdrachtgever. Er wordt verwacht dat ze samen bekijken in hoeverre er werkzaamheden worden verricht of dat er eventueel toch sprake is van een werkgevers en werknemers relatie.

Eenvoudiger? Niet echt, want met de nieuwe invoering zal er meer verantwoordelijkheid en papierwerk bij de opdrachtgever komen te liggen. Extra regels, administratie en meer controles.

Bij de uitvoering van de nieuwe Wet DBA mag gekozen worden uit een modelovereenkomst van Belastingdienst of een eigen opgestelde overeenkomst. Deze laatste dient dan wel door de Belastingdienst te worden goedgekeurd. Er zijn een tiental voorwaarden waar de opdrachtgever en de zelfstandige professional aan moeten voldoen.

Het voordeel van de overeenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen.

Volgens de Wet kunnen eventuele naheffingen niet verhaald worden bij de zelfstandige professional en wordt de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever hierdoor groter.

Omdat sommige beschikbare modelovereenkomsten nog steeds onjuiste bepalingen bevatten en de indruk wekken dat naheffingen verhaald kunnen worden bij de zelfstandige professional is het raadzaam als opdrachtgever extra alert te zijn.

De belastingdienst zegt controles te willen uitvoeren om erachter te komen of er met een goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt en of de afspraken in de overeenkomst ook daadwerkelijk worden nageleefd.

De wenperiode loopt tot 1 mei 2017 waarin de Belastingdienst terughoudend zal zijn bij de handhaving van de nieuwe regels.

pdf download Handreiking DBA

Laatste Nieuws